Съвети за електрическа безопасност в дома

Сега ще Ви изложим някои съвети за проверки, които можете да направите в дома или офиса, за да гарантирате безопасността на електрическата инсталация! Тази информация се предоставя с любезното съдействие на Световната фондация по електрическа безопасност., нестопанска организация, чиято цел е да предотврати смъртоносните и излишните аварии по ел инсталацията. Повечето от проверките на тези потенциално опасни ситуации можете да направи сами.

Запазете електрическата безопасност в дома: Полезни съвети

Електрическата безопасност в дома е от съществено значение за предпазването на вас и вашето семейство от рискове и нещастни случаи. Един от основните съвети е да редовно проверявате електрическите уреди и контакти за видими знаци на повреда или износване. Никога не оставяйте уредите да работят, ако забележите нещо нередно. Използвайте удължителни кабели и разклонители правилно и не ги претоварвайте. Редовната поддръжка на електрическите системи и съоръжения е също от значение. При наличието на стари или повредени електрически инсталации, обърнете се към професионален електротехник за преглед и ремонт. Никога не игнорирайте електрически проблеми, като прегорели предпазители или често изскачащи автоматични прекъсвачи. И най-важното, ако не сте компетентни, не се опитвайте да извършвате сложни електрически ремонти сами. Винаги се доверявайте на лицензирани професионалисти, които ще гарантират вашата и безопасността на дома ви.

Шнурове

Уверете се, че кабелите са в добро състояние, не са протрити или напукани. Уверете се, че те са поставени извън местата откъдето преминавате. Шнуровете никога не трябва да бъдат заковани или прекрипени с телбот / такер към стената, перваз или друго място. Не позволявайте да има кабели под килими или черги или да са затиснати с мебели върху тях.

Удължители

Направете замерване за да проверите дали удължителя не се претоварва. Освен това, удължителите трябва да се използват само като временна мярка – те не са предназначени за постоянно окабеляване. Уверете се, че удължителите имат капачки за безопасност, които помагат да предотвратяване на достъпа на малки деца!

Предпазители / бушони

Уверете се, че вашите предпазители в дома отговарят на Вашите потребности. Никога не изисквайте електротехник да Ви монтира предпазители с голяма мощност от необходимата, което може да доведе до токов удар и в отделни ситуации до по-лошо – пожари. Тяхното предназначение е точно обратното! Електрическите предпазители трябва да бъдат правилно оценени от квалифицирано лице в зависимост от тяхната верига. Ако не знаете какви трябва да бъдат се обърнете към квалифициран електротехник София.

Електроуреди

Ако даден електроуред многократно изключва предпазителите или прекъсвачите или е окъсил инсталацията, изключете го, ремонтирайте го или го подменете!

Електроуреди на външни условия

Електроуреди, които се използват на външни условия като косачки и др. машини не трябва да се използват по време на дъжд, на мокра трева или в мокри условия. Огледайте електрическите инструменти, преди всяка употреба за протрити захранващи кабели, счупени контакти или счупени кутии. Ако е повреден, спрете да го използвате веднага докато не го ремонтирате или замените. Винаги използвайте удължители, които са отбелязани за външни условия и не забравяйте да изключите всички електроуреди, които не използвате

Мълнии

По време на гръмотевична буря, не използвайте уреди като – сешоари, тостери и радиостанции – телефони (освен в случаите на спешна необходимост). Не взимайте вана или душ.

Ако имате нужда от добър електротехник за електро ремонт посетете нашият уеб сайт!

4.5/5 - (93 votes)
Comments
  • Много полезен пост! Благодаря за съветите!

  • Много важна тема! Трябва да отделяме повече внимание на електрическата безопасност в дома. Благодаря за полезната информация!

  • Не използвайте удължители с прекалено много устройства в един контакт. Това може да предизвика претоварване и късане на кабели. Бъдете винаги внимателни и грижливи с електрическата безопасност!

Comments are closed.